Reglement

1/ Definities

Jeugdhonk:            Stichting opgericht voor jongeren.

Bestuur:                  De personen die als bestuur van het Jeugdhonk staan

                                  ingeschreven bij de KvK.

Ouders:                    De ouders, voogden en verzorgers van de kinderen die zich

                                   inschrijven bij het Jeugdhonk.

Kinderen:                 De kinderen die zijn ingeschreven bij het Jeugdhonk.

Vrijwilligers:            De personen die toezicht houden op de kinderen en helpen

                                    tijdens de activiteiten georganiseerd door het Jeugdhonk.

2/ Verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor de accommodatie, de organisatie en de administratie van het Jeugdhonk.

De vrijwilligers en de kinderen zijn WA verzekerd tijdens de activiteiten.

Het Jeugdhonk is geen kinderopvang en deelname geschied dan ook op eigen risico.

3/Organisatie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten voor de kinderen.

De vrijwilligers zorgen voor het uitvoeren van de activiteiten.

Er zullen maximaal 10 kinderen per vrijwilliger per activiteit deelnemen. Ook zullen er altijd minimaal 2 vrijwilligers aanwezig zijn.

Gedragsregels zijn vastgelegd in punt 9.

4/ Taken en bevoegdheden

De vrijwilligers hebben tot taak de kinderen te begeleiden en toezicht op hen te houden tijdens de activiteiten of tijdens hun aanwezigheid in het Jeugdhonk.

Het bestuur zal regelmatig overleggen met de vrijwilligers over de gang van zaken tijdens de activiteiten.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn bevoegd om ouders te informeren over het gedrag van kinderen, als dit gedrag een belemmering vormt voor een prettige gang van zaken in het Jeugdhonk.

Daarbij is het bestuur bevoegd een kind (tijdelijk) niet meer toe te laten in het Jeugdhonk, als dit de rust en veiligheid van andere kinderen dermate verstoord dat dit niet meer toelaatbaar is.

5/ Inschrijven en kosten

Als kinderen willen deelnemen aan Maandag Doe-middag die het Jeugdhonk organiseert, dienen zij zich hiervoor aan te melden. Dit kan online via de website www.jeugdhonkoldemarkt.com, telefonisch: 0622344658 of via onze Facebookpagina . https://www.facebook.com/groups/573036330644418 Voor de Chill-avond op vrijdagavond hoeft met zich niet aan te melden.

De hoogte van de kosten voor de Maandag Doe-middag zijn per 1 september vastgesteld op €2,- per kind, per middag (14:15 uur tot 16:15uur). Tijdens de Chill-avond kan men gratis binnenlopen (19:30 uur tot 21:30 uur). De kosten voor overige activiteiten worden op de website vermeld.

Dit geld wordt gebruikt voor gebruiksmateriaal, spelmateriaal, drinken/koekje, en de kosten van het gebouw.

Het geld voor de activiteiten kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL09RABO0322008174, of u kunt cash betalen. Als u uw kind het geld cash meegeeft, bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

Het bedrag kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL09RABO0322008174

T.n.v. St. Jeugdhonk Oldemarkt en o.v.v. Naam kind.

6/ Aanmelden en afmelden

Het aanmelden van kinderen voor de Maandag Doe-middag gaat via de website www.jeugdhonkoldemarkt.com of https://www.facebook.com/groups/573036330644418 (als u via Facebook of telefonisch aanmeldt gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met het reglement).

U kunt inschrijven op de diverse activiteiten die daar worden aangeboden tot vlak voor de activiteit begint en mits er nog plaats beschikbaar is. Er kunnen maximaal 15 kinderen per middag meedoen, en de regel geldt ‘vol is vol’. Als er geen plaats meer is zullen wij u dit zo snel mogelijk laten weten.

Als er veel animo is voor een bepaalde activiteit, zullen wij deze op een andere dag nogmaals organiseren.

Afmelden. Vergeet niet uw kind 24 uur van tevoren af te melden, anders zult u de kosten niet vergoedt krijgen. Bij tijdige afmelding wordt de strip niet gebruikt of wordt het geld teruggestort.

Het afmelden kan via de website, telefonisch of via Facebook.

7/ Problemen en meningsverschillen

Problemen of meningsverschillen zullen de vrijwilligers in goed overleg met de ouders proberen op te lossen.

Indien nodig kan de hulp van het bestuur worden ingeroepen.

Uitsluiting van het Jeugdhonk is mogelijk, als het gedrag van een kind de activiteiten dusdanig verstoord dat een prettig en veilig samenzijn voor de kinderen niet meer mogelijk is.

8/ Privacy wetgeving

Wij zullen tijdens de Maandag Doe-middag, de Chill-avond en de andere activiteiten foto’s maken van de kinderen tijdens de activiteiten. Deze zullen dan eventueel geplaatst worden op de website van het Jeugdhonk www.jeugdhonkoldemarkt.com en op onze Facebook en Instagram pagina. Als u hier bezwaar tegen heeft neem dan contact op met het bestuur van het Jeugdhonk, dan zullen wij daar rekening mee houden.

9/ Jeugdhonk regels

Hier volgen de regels waar de kinderen van op de hoogte moeten zijn en zich aan dienen te houden. Deze regels zullen ook duidelijk zichtbaar in het Jeugdhonk hangen.

  • Bij binnenkomst hang je je jas en tas netjes op.
  • Als er wordt uitgelegd ben je stil, zodat iedereen kan horen wat we gaan doen.
  • Er wordt niet gescholden en we gaan op een gezellige manier met elkaar om.
  • Iedereen helpt met opruimen en doet zijn best om het Jeugdhonk netjes te houden.
  • Afval ruim je netjes op en gooi je in de daarvoor bestemde prullenbak. En gooi je zeker niet buiten neer!
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close