Aanmelden

Aanmeldformulier voor de maandag Doe-middag:

Vermeld bij ‘telefoonnummer’ het nummer waar wij u die dag kunnen bereiken.

De kosten zijn €2,00 per kind, per activiteit. Het totale bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL09RABO0322008174,  of u kunt het cash meegeven.

Als een activiteit vol is wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close